Hizmetlerimiz

Yazdır

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Hizmetleri olarak farklılaşmaya ve bizimle çalışmaya başlamanız için üç farklı yol izliyoruz:

UP E-Öğrenme

UP Eğitim Yönetim Sistemi (UPLMS) e-öğrenmeden faydalanmak isteyen kurumların tercihlerini yaparken teknik konularla oyalanmadan, eğitim ihtiyaçlarına odaklanarak, organizasyonları için en uygun eğitimleri seçmelerine olanak sağlar.

UP e-öğrenme sayesinde gerek yöneticiler gerekse çalışanlar kolaylıkla güncel ve global e-öğrenme standartlarına uygun sistemlerimizi kullanabilmektedir. UP e-öğrenmeden faydalanmak, sıradan bir bilgisayar yada internet kullanıcısı için bile çok kolaydır. Her bir ders, size ne yapmanız gerektiğini anlatan, kullanıcılara adım-adım yardımcı olabilen ekran ve içerik yardımı sunar.

UPLMS Scorm tabanlı bir e-öğrenme yazılımı olduğu için, kurumlar kendi hazırladıkları içerikleri de bu sisteme entegre etme şansı bulurlar. Kurumların teknik konularla fazla vakit kaybetmeden sadece eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için geliştirilen bu sistem ile UPLMS’e iletilen içerikler kısa bir süre sonra, kurumların kendileri için şekillendirilmiş olan portallarından son kullanıcılara iletmektedir.

E-Öğrenme, geleneksel eğitim metodlarından daha hesaplı ve etkilidir. Farklı öğrenme stillerine sahip çalışanlarınız, alacakları eğitimleri kendi ihtiyaçlarına uygun zamanda ve yerde görüntüleme imkanına sahip olacaklardır. Böylelikle çalışanlarınız çalışma saatlerinden feregat etmek zorunda kalmayacak ve size eğitim alanına seyehat masrafı gibi ek maliyetler eklenmeyecektir.

İK Yönetimi

UP, İnsan Kaynaklarının Yönetimi alanında, organizasyonun amaçlarına ulaşabilmesi için, tüm insan kaynaklarının doğru, etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için çözümler üretir. İnsan kaynaklarını en etkin ve en verimli şekilde kullanmak, doğru insanları, doğru işlerde istihdam etmek; bir başka ifadeyle, iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip kişileri seçmek ve bunları kendilerine en uygun birimlere ya da departmanlara yerleştirmek, ve aynı zamanda insanların performanslarına uygun şekilde kariyer basamaklarını çıkmasını sağlamak için gereken sistemlerin kurulması bilgi, tecrübe ve teknoloji gerektirir.

Çalışanları takdir ve motive etmek; organizasyonda çalışanlar üzerinde demotive edici faktörleri ortadan kaldırmak, performans değerlendirilmesini bilimsel esaslar ve standartlar dahilinde yürütmek için firmamız; İnsan kaynakları departmanınızın  seçme yerleştirme, performans değerleme, kariyer planlama, zaman yönetimi, eğitim gibi tüm süreçlerinde yanındadır.

 İnsan Kaynakları Danışmanlığı

İnsan Kaynakları danışmanlığı hizmeti kapsamında UP, öncelikle insan kaynakları politikasının belirlenmesi ve ardından iş analizleri ile görev tanımlarının ortaya konarak, organizasyon şemasının şekillendirilmesini hedefler. Personel kadro planlaması ve uygun eleman seçimi için gerekli kriterlerin belirlenmesinden sonra seçme yerleştirme, test ve değerleme süreçlerinde danışmanlık yapar. Ücret  prim ve ödüllendirme sistemlerinin kurulmasında uluslararası arenada kendini ispatlamış yazılımları veya kurumun kendi yazılımı ile birlikte bilgi ve teknolojiyi harmanlayarak optimum sistemin kurulmasını sağlar. Zaman yönetimi, kariyer planlama ve performans yönetim sistemleri konusundaki referanslarımız için lütfen bizimle irtibata geçiniz.


Mali Müşavirlik

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Hizmetleri, Boss Yönetişim A.Ş. ile birlikte, Türkiye'de yatırım yapacak yabancı yatırımcıların ya da hali hazırda iş yeri bulunan yerli yabancı yatırımcıların tüm mali müşavirlik hizmetlerini, grup firması İstanbul Uluslararası Denetim ve Mali Müşavirlik Ltd. Şirketi aracılığı ile verir. İstanbul Uluslararası Denetim ve SMMM Ltd. Şti. uzun yıllar çeşitli endüstri kuruluşlarında maliyet muhasebesi, stok–kontrol, yönetim muhasebesi, yurt dışı partnerlere yönelik  raporlamalar ve genel muhasebe üzerine çalışan meslek mensuplarının bir araya gelmesiyle kurulmuştur.

Bu alandaki hizmetler,

İrtibat bürosu (liaison office) kuruluş ve yönetimi
Her türlü şirket kuruluşu
Denetim Hizmetleri ve muhasebe hizmetleri
Uluslararası raporlama


Yeminli Mali Müşavirlik

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Hizmetleri, Boss Yönetişim A.Ş. ile birlikte, Türkiye'de yatırım yapacak  yabancı yatırımcıların ya da hali hazırda iş yeri bulunan yerli yabancı yatırımcıların tüm yeminli mali müşavirlik ve tam tasdik ihtiyaçlarını, konusunda uzman ve tanınmış çözüm ortakları ile sunmaktadır. Farklı fiyat ve hizmet kategorilerinde bulunan birçok yerli ve yabancı denetim ve yeminli mali müşavirlik firması ile önemli işbirlikleri kurarak, firmaların bu konulardaki ihtiyaçları için anahtar çözüm sunmaktadır.


Sigorta-Hukuk Müşavirliği

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Hizmetleri, Boss Yönetişim A.Ş. ile birlikte, yerli yabancı bir çok yatırımcının Türkiye'deki oluşumlarında, ticari işlemleri ile ilgili hukuki sorunlarında,  şirket kuruluşu, birleşme, devir ve diğer avukatlık - danışmanlık ihtiyaçlarında çözüm ortağı tanınmış hukuk büroları aracılığı ile destek verir.

Ayrıca İnsan Kaynakları ile ilgili işe iade davaları, problemli iş akdi fesihleri, ihbar önelleri ve çalışma dönemindeki hukuki sorunlarınız ile ilgili her türlü süreçte uzman kadrolar ile birlikte başarılı sonuçlar ortaya koymaktayız.

Firmaların ihtiyaç duyduğu sağlık, hayat, bireysel emeklilik, kasko, deprem ve yangın gibi tüm sigorta kollarında uzman broker partneri aracılığı ile lider tüm sigorta kuruluşlarından poliçe hizmeti verebilmektedir.


Business Process Outsourcing (BPO)

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Şirketi, hizmet sağladığı yerli ve yabancı birçok firmada, çalışılmaya başlanan hizmet şeklinde memnuniyet sağladıktan sonra, diğer iş süreçlerinin de outsource edildiği bir firma haline gelmiştir. Çeşitli iş fonksiyonlarının tek bir üçüncü parti servis sağlayıcıdan tedarik edilmesi (BPO), tek servis tanımı ve tek bir fatura ile anahtar çözüm hizmetlere ulaşmak anlamına gelmektedir.

Yöntem, ön büro hizmetleri, kiralama hizmetleri, insan kaynakları hizmetleri, finans hizmetleri, teknolojik hizmetler ve muhasebe hizmetlerinin tek bir kaynaktan sağlanması şeklindedir. BPO' nun faydaları hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

Performans ve Kariyer

İşletmelerin performans değerleme sistemlerini kurarak, ücret standartlarını saptamak, terfi ve transfer için kaliteli eleman seçimine yardımcı olmak, başarılı ve başarısız  çalışanın seçimi gibi konularda uzman kadromuz ile danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Performans değerlememizdeki amaç, iletişim sayesinde tüm örgüt içinde ve her noktada sürekli performans gelişimi sağlamaktır.

Günümüzde kurumlar insan kaynaklarından üst düzeyde yararlanmak için kariyer geliştirme programlarına da yer vermek zorundadırlar.  Gerek iş süreçlerinin etkinliği ve gerekse çalışanın iş tatmininin arttırılması açısından Boss bu konuda en uygun çözümleri sunabilir.


Özel Çözümler

UP İnsan Kaynakları Eğitim ve Yönetim Şirketi, grup firması Netkey Bilişim Sistemleri Ltd. Şti. desteği ve üstün teknolojik bilgi birikimi ile işletmelerin ihtiyaç duyduğu her alanda yazılımlar geliştirmektedir. Buna ek olarak geliştirilen yapılar kurum içinde kullanılan mevcut bilgi işlem altyapısı ve veritabanları ile senkronize olmakta ve bakım ve destek hizmetleri ile birlikte sürekli çalışır durumda tutulmaktadır.