Konum: Eğitimler Şirket Kurma Pratikleri

Şirket Kurma Pratikleri

e-Posta Yazdır PDF

sirketkurmapratikleri

Farklı uygulamaları ile iş yaşantımıza giren, yeni borçlar kanunu , ticaret kanunu ve SPK mevzuatı nedeniyle, hem idarenin uygulamaları hem de işlem pratikleri bakımından şirket kuruluşlarında sorunlar yaşanmaktadır.

Özellikle, yabancı şirketlerin kuruluşlarında, kurucu, temsilci ve yetkililerin farklı ülkelerde yerleşik olmaları, doküman ve imza toplama güçlükleri, apostil hataları ve noterlik uygulama farklılıkları nedeniyle süreçlerdeki aksama önemli gecikmelere sebep olmaktadır. 

Hatalı yönetilen bir şirket kuruluşu, hizmet sağlayan firma için hem bir prestij kaybı hem de maliyettir. Kuruluş sırasında stratejinin doğru belirlenmesi hem müşteri açısından bir değer yaratmakta hem de zaman ve emek tasarrufu yoluyla kar sağlamaktadır.

Eğitimimizde verilen doğru vekaletname hazırlama, yasal defterlerin hangi aşamada tasdik edilmesi gerektiği gibi ipuçlarının yanı sıra kritik önem taşıyan hususlar üzerinde de durulmaktadır.

Ayrıca, sık yapılan hatalar üzerinde durularak örneğin, geç defter tasdik ettirilmesi ya da hiç defter tasdik ettirilmemesi gibi konuların ticari ve vergisel yaptırımları incelenerek, hizmet veren kişilerin müşteri ile empati kurması sağlanır.

Hukuk şirketleri, avukatlar, stajyer avukatlar, mali müşavirler, muhasebe müdürleri, hukuk öğrencileri bu eğitimden eğitime ihtiyaç duydukları uygulama pratiklerini kusursuz bir şekilde elde edebilirler.


Şirket kurma pratikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.