Konum: Eğitimler 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

e-Posta Yazdır PDF

isSagligi 

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm mevzuat tek bir çatı altında birleştirilerek işverenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir.

Bu kanun kapsamında işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre kademeli bir geçiş sistemi belirlenerek gereken durumlarda firmaya A, B, C grubu lisanslı danışmanlar atanmaktadır.

İlgili yasa gereği firmada 1 kişi dahi çalışsa firma personeline işveren tarafından lisanslı danışman eşliğinde bilgilendirme eğitimi verilerek, çalışanı sertifikalandırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, işveren, işveren temsilcisi ve insan kaynakları yetkilileri ile teknik yöneticilerin de yeni yasa kapsamında bilgilendirme eğitimi almaları karşılaşılabilecek cezai yaptırımlardan korunmak adına önem arz etmektedir.

İşverenin yükümlülükleri özetle şunlardır:

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması

- Risk değerlendirmesinin yapılması / yaptırılması

- Çalışanlara görev verilirken yasa ve yaptırımların dikkate alınması

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelin bilgilendirilmesi

Önemli bir nokta da kanun, kamu ve özel sektörden tüm şirketleri kapsarken işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dahil olacak şekilde tüm çalışanlara, faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanmaktadır.


İş sağlığı ve güvenliği bilgilendirme eğitimi için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.