Konum: Eğitimler

Eğitimler

İş Analizi

e-Posta Yazdır PDF

1. Resmi İş Dokümantasyonlarını Tekrar Gözden Geçirin

 • İş tanımınızı inceleyin; içindeki öncelikleri ve hedefleri tespit edin.
 • Dönemsel performans denetim formlarına göz atın. Bunlar hangi davranışların ödüllendirildiğini ve ima yoluyla hangilerinin cezalandırıldığını belirler.
 • Bu pozisyon ve rol için hangi tip eğitimlerin olduğunu tespit edin. İşi en iyi şekilde yapmanıza imkân verecek gerekli donanım ve bilgiye sahip olabilmek için uygun olan eğitimlere katılmayı ihmal etmeyin.
 • Teşvik şemalarına bakın, bunlar size hangi davranışların ödüllendirildiğini gösterir.

2. Şirket Kültürü ve Stratejilerini Anladığınızdan Emin Olun

İşiniz bir nedenden ötürü var. Bu neden, çalıştığınız organizasyonun strateji ve hedeflerine nihai olarak bağlıdır. Kurum stratejisi, genel hatları ile şirketin kuruluş amacında belirtilmiştir (eğer belirtilmemişse, işiniz ne kadar ciddi ve güvenli olduğunu kendinize sormalısınız!). Bu stratejiye katkıda bulunmanız için görev ve sorumluluklarınızın ne içerdiğini iyice bilin ve bu hedeflere göre performans göstermeye gayret edin.

Aynı şekilde, her organizasyonun kendine ait bir şirket kültürü vardır - bu kültür, şirketin geçmişten gelen değerleri ile doğru, yanlış ve önemli bulduğu kavramlar üzerine kuruludur. Eğer bu organizasyona yeni katılan biri iseniz, şirkette uzun süre çalışmış, saygı duyulan kişilerle konuşup, şirketin kültürünü oluşturan değerler hakkında bilgi sahibi olmaya çalışın.

Bu organizasyonu iyi anlamaya gayret edin. Davranışlarınızın bu kültüre uyumlu olmasına ya da en azından karşı gelmemesine gayret edin. Kendinize şirketin gözünden bakmaya çalışın: davranışlarınız şirket değerleri ve kültürü ile örtüşmekte mi?

Önceliklerinizin şirketin vizyonu ve kültürü ile tutarlı olması için elinizden geleni yapın.

3. Başarılı Kişilerin Kim Olduğunu Tespit Edin ve Onları Başarıya Götüren Nedenleri Bulun

Çalıştığınız organizasyonda ya da başka yerlerde, görev aldığınız pozisyona benzer pozisyonlarda çalışan çok başarılı kişiler olması olasıdır. Onların nasıl çalıştığını ve bu başarıya nasıl ulaştıklarını öğrenmeye çalışın. İşlerini nasıl yaptıklarını gözlemleyip, öğrenmeye gayret edin. Özellikle onları başarıya ulaştıran yeteneklerin ne olduğunu belirleyip, siz de bu yetenekleri öğrenmeye ve geliştirmeye çalışın.

4. İhtiyacınız Olan İnsan Gücüne ve Kaynaklara Sahip Olduğunuzdan Emin Olun

Bir sonraki adım, işinizi en iyi şekilde yapmanızı sağlayacak destek elemanlarına, kaynaklara ve eğitime sahip olup olmadığınızı kontrol etmektir. Eğer bunlardan birine ya da birkaçına sahip değilseniz, ilk işiniz bu konuda yoğunlaşmak olmalıdır.

5. Öncelikler Üzerinde Müdürünüz ile Anlaşmaya Varın

Buraya kadar işinizin ne gerektirdiği ve asıl hedefleriniz ne olduğu konusunda kapsamlı bir bilgiye sahip oldunuz. Üstelik ihtiyacınız olan kaynaklar ve ilave eğitimlerin ne olduğu konusunda da fikir sahibisiniz.

Şimdi, sizden beklenen görev, performans ve hedefleri müdürünüz ile beraber masaya yatırmanız için en uygun zamanı teşkil etmektedir. Ciddi anlamda karmaşa ve istikrarsızlık yaratabilecek konular hakkında uygun bir politika belirlemeyi de ihmal etmemelisiniz.

6. Harekete Geçin

Artık işinizde başarılı olmak için her türlü bilgiye sahipsiniz. En önemli ve daha az önemli olan görevlerinizin ne olduğunu biliyor ve anlıyor olmalısınız. Eğer önemli olmayan bir görevi daha önemli bir görev adına ertelemeniz gerekirse, bu konuda tereddüt etmemelisiniz.

Eğer öncelik sıralamasında bir değişiklik yapmanız gerekirse, bunu yapabilmelisiniz.

Eğer daha fazla kaynak ya da ilave bir eğitime gereksinimiz varsa, bu konuda pazarlık yapmaktan çekinmemelisiniz.

Ancak bazı konulara dikkat etmeye özen gösterin. İyi bir takım çalışması, bazen sizinle alakalı olmayan ya da size yararı dokunmayan konularda çalışma arkadaşlarınıza yardım etmenizi içerebilir. Ancak bu konuda başkalarının sizin iyi niyetinizi istismar etmesinin önüne geçebilmelisiniz. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, yapmanız gereken sorumluluklar olduğunu kesin ama kibar bir dille karşınızdakine açıklayın. Eğer sorumluluklarınızı o an bırakamıyorsanız ya bunları yetkin başka bir çalışana devredin ya da daha uzun bir zaman sınırı talep edin.

Anahtar Noktalar

İş analizi 5 adım içeren ve aşağıdaki hedeflere ulaşabilmeniz için geliştirilmiş bir inceleme tekniğidir:

 • İşinizde nasıl yüksek performans gösterebileceğinizi anlama ve onaylama,
 • Yoğunluk dönemlerinde, hangi görevlerin acil ve özellik teşkil ettiği ile hangilerinin daha az öncelik taşıdığı hakkında müdürünüz ile önceden anlaşma,
 • İşinizi en iyi şekilde yapabilmeniz için gerekli olan destek elemanlarına, kaynak ve eğitimlere sahip olduğunuzdan emin olma.

İş analizi tekniği ile işinizde başarılı olmak için nelere ihtiyacınız olduğu hakkında kapsamlı bir fikir edinmeniz hedeflenmektedir. Aynı zamanda, önceliklerinizin ne olduğunu iyice anlamanız gerekir. Bu teknik, işinizdeki stresi aza indirgemede ve iş yoğunluğuna göre önceliklerinizi sıralamanızda yardımcı olur.

İş analizi, stresle baş edebilmenizde size yardımcı olacak eylem odaklı pratik bir araçtır. İş analizi ve benzeri teknikler işinizdeki yapısal problemleri çözmeye, müdürünüz ve benzeri kişiler ile daha verimli bir şekilde  çalışmanıza, takım çalışmanızı iyi bir şekilde yönetmeye ve diğer çalışanlara karşı gerektiğinde hayır diyebilmenize yardımcı olur. Bu yöntemler iş stresini kontrol altında tutmayı hedefleyerek,  sağlıklı ve başarılı bir iş hayatına sahip olmanız için geliştirilmiştir.

Bordro Okuma ve Anlama Eğitimi

e-Posta Yazdır PDF

Firma çalışanları, bankaya yatan net ücretlerinin nasıl hesaplandığını görmek için kendilerine verilen ücret pusulalarını incelediklerinde karmaşık hesaplama süreci nedeniyle önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Yasaların değişmesi, belirli periyotlarda açıklanan tavan , taban ücretlerinin farklılıkları ya da vergi dilimlerindeki oynamalar nedeniyle anlaşılması güçleşen ücret pusulasından dolayı İnsan Kaynakları bölümleri sürekli personelin sorularını yanıtlamak zorunda kalmaktadır. Ayrıca bu karmaşık hesaplamaya genel kuralları ve güncel uygulamalar yönünden vakıf olamayan personelin de performansının olumsuz etkilendiği, motivasyon ve güveninin azaldığı bir gerçektir. 

Ücret hesaplamaları, ülkeden ülkeye farklılık gösteren, farklı yasa ve kurallar bütününe bağlı olarak kompleks hesaplama gerektiren bir süreçtir. Vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, iş ve borçlar kanunlarının ilgili maddelerinden etkilenen bu karmaşık sürecin yorumlanması ve takibi çalışanlar açısından da oldukça güçtür. Brütten nete ve netten brüte giderken dikkate alınması gereken ilgili kural ve kanun maddelerin kavranması ve bordro hesaplama tekniği ancak uzmanlar tarafından sağlanan bir eğitim ile kolay anlaşılır hale gelebilir. Firmamız, ücret bordrolarının doğru okunup anlaşılması için gereken eğitimi hem yasal bilgiler ve hem de pratik uygulamalar bakımından karma olarak vermektedir. Teknik bordro konusunda global ve lokal şirketlere danışmanlık ve outsource hizmeti verme deneyimine sahip uzman eğitmen ekibimiz, insan kaynakları bölümünüzü sürekli olarak meşgul eden bu sorunu başarıyla çözmektedir.

Daha detaylı bilgi için lütfen firmamızı arayınız.

 
Eğitim içeriği;

Ücret Bordrosu nedir?
İş Kanunu’nun ilgili hükümlerinin incelenmesi
İşe giriş bildirgesi ve özlük dosyası
Ücretlerin hesaplanması ve hesap yöntemleri
Kazanç - Kesinti ve SGK İşlemleri
İcmal tabloları
Kazançların SGK ve Vergi Karşısındaki Durumları
Çalışanlarca ödenen Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortası İşlemleri
Personele ait Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortası İşlemleri
Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Primlerin Ödenmesi
Prime esas ücret ve prime esas olmayan ücretler
Eksik Gün Bildirimi
İş Kazası ve Bildirimleri
İşten Ayrılış bildirgesi
İbraname, Kıdem ve İhbar Tazminatı
Yıllık Ücretli İzin ve İzin Bordrosu
Genel konular/ Soru cevap
 • Ücret Bordrosu nedir?
 • İş Kanunu’nun ilgili hükümlerinin incelenmesi
 • İşe giriş bildirgesi ve özlük dosyası
 • Ücretlerin hesaplanması ve hesap yöntemleri
 • Kazanç - Kesinti ve SGK İşlemleri İcmal tabloları
 • Kazançların SGK ve Vergi Karşısındaki Durumları
 • Çalışanlarca ödenen Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortası İşlemleri
 • Personele ait Bireysel Emeklilik ve Özel Sağlık Sigortası İşlemleri
 • Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile Primlerin Ödenmesi
 • Prime esas ücret ve prime esas olmayan ücretler
 • Eksik Gün Bildirimiİş Kazası ve Bildirimleri
 • İşten Ayrılış bildirgesi
 • İbraname, Kıdem ve İhbar Tazminatı
 • Yıllık Ücretli İzin ve İzin Bordrosu
 • Genel konular / Soru cevap

 

Şirket Kurma Pratikleri

e-Posta Yazdır PDF

sirketkurmapratikleri

Farklı uygulamaları ile iş yaşantımıza giren, yeni borçlar kanunu , ticaret kanunu ve SPK mevzuatı nedeniyle, hem idarenin uygulamaları hem de işlem pratikleri bakımından şirket kuruluşlarında sorunlar yaşanmaktadır.

Özellikle, yabancı şirketlerin kuruluşlarında, kurucu, temsilci ve yetkililerin farklı ülkelerde yerleşik olmaları, doküman ve imza toplama güçlükleri, apostil hataları ve noterlik uygulama farklılıkları nedeniyle süreçlerdeki aksama önemli gecikmelere sebep olmaktadır. 

Hatalı yönetilen bir şirket kuruluşu, hizmet sağlayan firma için hem bir prestij kaybı hem de maliyettir. Kuruluş sırasında stratejinin doğru belirlenmesi hem müşteri açısından bir değer yaratmakta hem de zaman ve emek tasarrufu yoluyla kar sağlamaktadır.

Eğitimimizde verilen doğru vekaletname hazırlama, yasal defterlerin hangi aşamada tasdik edilmesi gerektiği gibi ipuçlarının yanı sıra kritik önem taşıyan hususlar üzerinde de durulmaktadır.

Ayrıca, sık yapılan hatalar üzerinde durularak örneğin, geç defter tasdik ettirilmesi ya da hiç defter tasdik ettirilmemesi gibi konuların ticari ve vergisel yaptırımları incelenerek, hizmet veren kişilerin müşteri ile empati kurması sağlanır.

Hukuk şirketleri, avukatlar, stajyer avukatlar, mali müşavirler, muhasebe müdürleri, hukuk öğrencileri bu eğitimden eğitime ihtiyaç duydukları uygulama pratiklerini kusursuz bir şekilde elde edebilirler.


Şirket kurma pratikleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

e-Posta Yazdır PDF

isSagligi 

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm mevzuat tek bir çatı altında birleştirilerek işverenlere önemli yükümlülükler getirilmiştir.

Bu kanun kapsamında işyerinin çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre kademeli bir geçiş sistemi belirlenerek gereken durumlarda firmaya A, B, C grubu lisanslı danışmanlar atanmaktadır.

İlgili yasa gereği firmada 1 kişi dahi çalışsa firma personeline işveren tarafından lisanslı danışman eşliğinde bilgilendirme eğitimi verilerek, çalışanı sertifikalandırmaları gerekmektedir.

Ayrıca, işveren, işveren temsilcisi ve insan kaynakları yetkilileri ile teknik yöneticilerin de yeni yasa kapsamında bilgilendirme eğitimi almaları karşılaşılabilecek cezai yaptırımlardan korunmak adına önem arz etmektedir.

İşverenin yükümlülükleri özetle şunlardır:

- İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerin alınması

- Risk değerlendirmesinin yapılması / yaptırılması

- Çalışanlara görev verilirken yasa ve yaptırımların dikkate alınması

- İş sağlığı ve güvenliği konusunda personelin bilgilendirilmesi

Önemli bir nokta da kanun, kamu ve özel sektörden tüm şirketleri kapsarken işveren, işveren vekili, çırak ve stajyerler de dahil olacak şekilde tüm çalışanlara, faaliyet konusuna bakılmaksızın uygulanmaktadır.


İş sağlığı ve güvenliği bilgilendirme eğitimi için lütfen firmamız ile irtibata geçiniz.